Registrace


Osoba, která vyplnila svoje údaje (dále jen „Poskytovatel“) na této internetové stránce www.futurebakery.cz, souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění se zpracováním svých takto poskytnutých osobních údajů, tj.: e-mailová adresa, jméno, příjmení, tel. číslo, pohlaví, PSČ, datum narození a země firmou The Future Bakery, IČO: 24168858, se sídlem Opletalova 1013/59, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185049 (dále jen „Správce“) k analytickým, propagačním a marketingovým účelům, tj. zejména ke kontaktu Poskytovatele za účelem zasílání informací o činnosti a za účelem analýzy a archivace odpovědí Poskytovatele na anketní dotazy na internetové stránce www.futurebakery.cz, a to na dobu neurčitou až do písemného odvolání tohoto souhlasu Poskytovatelem s tím, že k osobním údajům Poskytovatele budou mít přístup, případně budou jeho osobní údaje zpracovávat výhradně členové nebo zaměstnanci Správce, případně další osoby pověřené Správcem, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům, a to po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně po dobu, určenou zvláštními právními předpisy. Poskytovatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat formou písemného, doporučeného dopisu, řádně doručeného Správci na adresu jeho sídla. Poskytovatel potvrzuje, že byl Správcem informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i právo na jejich opravu, právo na poskytnutí vysvětlení záležitostí týkajících se zpracování jeho osobních údajů a dalších právech uvedených v § 12 a § 21 zákona.