Globální wikipedie emocí Spolu

Odměna: 3 x 3 000,-

100%
Projekt byl ukončen

Jednou větou

Hledáme česká slova popisující pozitivní emoce, stav, pocit, pohodičku. Taková, která existují pouze v češtině a nevyskytují se v jiných jazycích, nebo pro ně není jednoslovný překladový ekvivalent, jsou tzv. „nepřeložitelná“.

Chtěli byste například jedním slovem popsat situaci, kdy se ráno brzy vzbudíte, abyste šli ven a slyšeli zpěv ptáků? Švédové takové slovo mají - gökotta.

Portugalština nabízí slovo cafune, které označuje něžné prohrábnutí vlasů milované osoby.

V norštině najdeme například slovo pro pivo, které si člověk vychutná venku za prvního teplého dne v roce - utepils.

 

Štěstí popisujeme skrze řadu slov, pomocí kterých své pocity vyjadřujeme a sdělujeme druhým. Každý z nás se jistě ocitl v situaci, že své emoce jen těžko dokázal popsat. Neexistovala „vhodná slova“. A co když vlastně v našem jazyce neexistuje slovo, kterým bychom naše pocity označili? A co když právě to slovo, které nám ve slovní zásobě chybí, nalezneme například ve švédštině nebo svahilštině?

Když profesor Tim Lomas ( www.drtimlomas.com ) na taková první slova v jiných jazycích narazil, bylo mu líto, že všichni nemáme možnost vyjádřit přesněji svoje pocity. Nebo nemáme možnost se takovými slovy inspirovat a prožít emoci, která je nám blízká, ale náš jazyk pro ni nemá slovo.

Proto spustil vlastní projekt s názvem „pozitivní lexikografie“, který shromažďuje nepřeložitelná slova z různých jazyků související se štěstím a pojmem wellbeing. Cílem projektu je takových slov vygenerovat co nejvíce, z co nejširšího počtu jazyků.

Seznam prozatím obsahuje 216 nepřeložitelných slov.

A nás teď poprosil o pomoc.

 

Český jazyk už dal světu několik slov. Robot z románu R.U.R., pistole z husitského slova píšťala, dolar ze slova tolar, nebo polka, výraz označující český tanec.

Dokážeme nabídnout i další slova a obohatit tak globální slovník „nepřeložitelného“ štěstí o české výrazy?

Tento projekt je jedinečný svým rozsahem i dopadem. Stačí si představit, že každý člověk kdekoli na zeměkouli bude mít přístup ke slovům popisujícím emoce a zároveň si dané emoce i prožít.

Jsme přesvědčeni, že můžeme vytvořit pro všechny o trošku lepší pocit a úlevu z přesného popsání prožitku, takže pro nás je ctí se na projektu podílet, a věříme, že nadchne i Vás.

A když budete znát i „nepřeložitelná“ slova v jiných jazycích, neváhejte je poslat, popřípadě klidně zapojte i své cizojazyčné kamarády.

Nejzajímavější 3 slova odměníme po 3.000 Kč. Zároveň ta vybraná i ostatní zajímavá slova se mají šanci stát součástí celosvětového projektu profesora Tima Lomase  - „Pozitivní lexikografie“ – globálního slovníku pozitivních emocí.

Pro více informací o projektu a profesorovi Timovi Lomasovi, uznávaném akademikovi a autorovi odborných titulů, který přednáší pozitivní psychologii na University of East London, navštivte zmíněné stránky www.drtimlomas.com.

Za Váš čas i zaslaná slova předem moc děkujeme!

 

 

Další zajímavé projekty