Charitativní aukce Spolu

Odměna: Dobrý pocit

Název klienta: Světýlko

100%
Projekt byl ukončen

Jednou větou

Hledáme nápady, jek nejlépe dostat mezi lidi projekt Charitativní aukce a pomoci tak rodinám a starým lidem v nouzi.

Aukční web Charitativní aukce (http://charitativniaukce.cz) vznikl s touhou vytvořit funkční službu, která by užitečnost spojila s pomocí druhým. Zřizovatelem je Světýlko o.p.s. (http://svetylko.info), které se soustavně věnuje vyhledávání a pomoci rodinám a starým lidem, kteří se dostali do existenčních problémů. 

Princip služby je jednoduchý. Uživatel, obdobně jako na jiných aukčních webech, může nabídnout k vydražení jakýkoliv předmět, přičemž 10 % z vydražené částky (a dle vlastního uvážení i víc) věnuje právě na transparentní účet Světýlka. 

Co bychom potřebovali od Vás?

Službu jsme s nadšením vybudovali. Ale neumíme si příliš poradit s propagací. S tím, jak dostat Charitativní aukce do povědomí lidí.

Hledáme tedy nápady na kampaně, reklamní akce, propagaci. Hledáme možnost, jak vytvořit „šuškandu“ o tom, že služba existuje, aby se povědomí o ní dostalo mezi co nejvíce lidí. 

Protože čím více lidí službu využije, tím více my následně můžeme dostat lidí z nouze, pomoci jim překlenout nesnadné období života. Aby cítili a věděli a věřili, že je společnost neodepsala jen proto, že nemají co k večeři, že jim hrozí odpojení elektřiny, nebo že posílají své děti do školy hladové.

U hledání nápadů je potřeba vycházet z důležitého faktoru. Na propagaci nemůžeme vyčlenit prakticky žádné finance. Ty, které máme, chceme investovat do lidského štěstí. Nebo spíše do zmírňování lidského neštěstí.

Výtěžek z Charitativních aukcí chceme přednostně směřovat do vyhledávání a pomoci starším opuštěným lidem, protože o ně je ve společnosti nejmenší zájem. Závěr svého života tak žijí v absurdním ponížení, hladu a strachu o samotnou existenci.

Snažme se svět udělat lepší, vstřícnější a ohleduplnější.

Předem Vám děkujeme za všechny nápady.

Světýlko o.p.s.

Další zajímavé projekty