FAQ

Future Bakery je platforma, kde se potkávají klienti hledající řešení s tvůrci, kteří mají nápady. Klienti tak dostávají možnost vybrat si z široké palety kreativních návrhů a  tvůrci mohou za svůj nápad získat odměnu.

PRO AUTORY

Pro tvůrce může Future Bakery být zdrojem výdělku nebo přivýdělku, zábavou pro rozvíjení fantazie, ale také místem, kde se dostane k zajímavým zadáním od zajímavých klientů.

Těm, kteří vkládají nápady, říkáme „tvůrci“. Tvůrcem může být kdokoli od 16 let, kdo se nestydí a má skvělé nápady. Nezáleží na tom, jestli jste muž nebo žena, jestli studujete, pracujete v kanceláři nebo na stavbě. Podmínkou pro vkládání nápadů je registrace.

Registrace usnadňuje a zpřehledňuje celý proces. Zároveň zajišťuje ochranu práv klienta i tvůrce. Po registraci získáte vlastní účet, na kterém uvidíte všechny své vložené návrhy. Navíc máte možnost e-mailem dostávat informace o nových projektech.

Jednoduše vyplníte krátký formulář v sekci Registrace. Po registraci Vám přijde email s registračním linkem. Po kliknutí na aktivační link – potvrzení emailové adresy – je Vaše registrace dokončena a můžete se přihlásit. Pokud Vám registrační email nepřišel, kontaktujte nás, prosím, na info@futurebakery.cz

Projekty “Za sebe” jsou neveřejné projekty a bývají to převážně komerční zadání. Na těchto projektech pracuje každý tvůrce sám a veškeré vložené nápady jsou neveřejné, tedy vložený návrh vidí pouze jeho autor a klient, k jehož zadání se nápad vztahuje. Napřed ale Future Bakery zkontroluje, zda nápad splňuje klientovy požadavky. Ostatní tvůrci nápady druhých nevidí.

Narozdíl od toho projekty “Spolu” jsou veřejné projekty a pochází převážně z nekomerční sféry. Jedná se o zadání z oblasti neziskových organizací, CSR či kulturní a  sociální témata. V tomto případě jde o spolutvorbu, tedy zaslané nápady vidí všichni zaregistrovaní, mohou se jimi inspirovat, komentovat je, případně vybrané návrhy dále rozvíjet.

Svůj nápad můžete znovu použít, nebo nabídnout jinému klientovi až po ukončení projektu a vyhlášení vybraného nápadu.

Ano, všechny vaše nápady, které splňují zadání klienta, jsou vítány.

Detailní popis najdete v podmínkách užítí. Ty jsou nastavené tak, aby se nemohlo stát, že klient použije váš nápad, aniž by za něj zaplatil odměnu.

Pokud si klient vybere váš nápad a zaplatí odměnu, přechází veškerá práva na klienta, takže může nápad, nebo jen jeho část, použít nebo upravit podle vlastního uvážení.

Jakmile klient vybere nápad, jeho tvůrci pošleme oznámení e-mailem.

Ano, po ukončení výběru nápadu je odesílán e-mail na všechny zaregistrované, kteří potvrdili, že si přejí dostávat informační emaily. Zároveň výběr nápadu komunikujeme na našem Facebooku.

Vaše nápady chráníme tak, aby bylo toto riziko minimální. V uzavřených projektech tvůrci nemají možnost nahlédnout do nápadů ostatních. Klienti zase nevidí nápady související s jinými projekty a vše je navíc ošetřeno smlouvou, která zneužití zamezuje.

Bohužel to není možné, odměna za nápad je vždy pevně stanovena klientem.

Pokud si klient takový nápad vybere, pak odměnu získá tvůrce, který jej zaslal jako první.

Naším cílem je zaplatit odměnu v co nejkratší době.
Jakmile si klient vybere nejlepší návrh, bude uzavřena licenční smlouva mezi klientem a autorem, na jejímž základě dojde také k zaplacení odměny.

PRO FIRMY

Těm, kteří zadání vkládají, říkáme „klienti“ nebo “firmy”. Klientem může být firma nebo organizace, která hledá nápady či řešení a nabídne za ně odměnu. Klient kontaktuje či posílá své zadání Future Bakery přes “Poptávkový formulář”.

Vkládat nápad mohou také reklamní, mediální a PR agentury, které chtějí využít vynalézavosti a kreativity široké skupiny tvůrců.

Klient najde řešení ke svému zadání. Může si vybrat ze široké škály neotřelých nápadů a podívat se na zadání z různých úhlů pohledu. Odměnu ale zaplatí pouze za vybraný nápad.

Frequent Baker je kdokoliv, kdo bude chtít využívat nápaditosti “tvůrců” častěji. Můžou to být jednotlivci, větší či menši společnosti a nebo agentury.

Na základě kontaktu přes poptávkový formulář bude Frequent Bakerovi přidělen administrátorský účet, který umožňuje vkládání zadání i správu zaslaných návrhů od autorů.

Každý klient má možnost si u nás nechat zaslané nápady zhodnotit cílovou skupinou, pro kterou jsou nápady určeny. Z celého objemu nápadů vybereme společně s klientem ty preferované a následně zajistíme doporučení právě od lidí, pro které je řešení projektu ve finále určeno.

Pokud chcete poradit se stanovením výše odměny, kontaktujte nás.

Pokud budete mít zájem o strategickou a koncepční pomoc či konzultaci, neváhejte se nám ozvat.
Pokud řešíte i realizaci nápadů nebo kampaně, najdeme pro vás ideální řešení/tým a postaráme se o supervizi.